Inflačná kalkulačka [sp0006ms]

Vypočítajte infláciu na Slovensku za určité obdobie v minulosti. Spotrebiteľské ceny úhrnom predstavujú celkovú infláciu. Položky, z ktorých sa inflácia počíta, budú zobrazené v tabuľke (zobrazuje sa aj inflácia položky).

Zdroj dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Indexy spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu [sp0006ms]

Porovnávajú sa hodnoty dvoch období, čiže ročnú infláciu pre mesiac december vypočítate obdobím december až december.

Postup výpočtu

Kalkulačka počíta s indexami spotrebiteľských cien vypočítaných s jedným vychodzým obdobím (spotrebným košom). Platí, že (CPI nové)/(CPI staré)=(spot. kôš nový)/(spot. kôš starý). Preto ((CPI nové)/(CPI staré))*100-100 predstavuje infláciu pre vybrané obdobie (To isté ako (((CPI Nové)-(CPI Staré))/(CPI Staré))*100).

Hodnoty CPI majú presnosť len jedno desatinné miesto, čiže výpočet je len orientačný.Neručím za správnosť údajov. Ak ste našli chybu napíšte na martin.furek@furcino.com.

Názov Inflácia
Spotrebiteľské ceny úhrnom 8,843%
v tom: Potraviny a nealkoholické nápoje 13,53%
Alkoholické nápoje a tabak 8,892%
Odevy a obuv 7,231%
Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá 7,305%
Nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti 8,769%
Zdravotníctvo 10,64%
Doprava 1,405%
Pošty a spoje 4,275%
Rekreácia a kultúra 4,178%
Vzdelávanie 13,654%
Reštaurácie a hotely 12,932%
Rozličné tovary a služby 9,969%