Inflačná kalkulačka [sp0004ms]

Vypočítajte infláciu na Slovensku za určité obdobie v minulosti. Spotrebiteľské ceny úhrnom predstavujú celkovú infláciu. Položky, z ktorých sa inflácia počíta, budú zobrazené v tabuľke (zobrazuje sa aj inflácia položky).

Zdroj dát: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Indexy spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu - mesačne [sp0004ms]

Použite radšej túto kalkulačku, mala by byť presnejšia.

Inflácia pre zvolené dátumy (od a do) sa započítavajú do výpočtu, čiže ročnú infláciu pre mesiac december vypočítate obdobím január až december vrátane.

*Problémy so serverom.

Postup výpočtu

Kalkulačka počíta už s hotovými indexami spotrebiteľských cien pre jednotlivé mesiace (známe aj v angličtine pod skratkou CPI). CPI=(cena spotrebného koša za nové obdobie)/(cena spotrebného koša za staré obdobie)*100. Čiže hodnota 105,5 znamená 5,5% infláciu. Pre každý zvolený mesiac sa počíta hodnota premenná=premenná*CPI/100. Počiatočná hodnota premennej je 1. Na konci sa premmenná vynásobí 100 a odpočíta sa 100, čím sa dostane konečná hodnota inflácie.

Graf zobrazuje infláciu za jednotlivé mesiace. Hodnoty CPI majú presnosť len jedno desatinné miesto, čiže výpočet je len orientačný.Neručím za správnosť údajov. Ak ste našli chybu napíšte na martin.furek@furcino.com.

Názov Inflácia