Grafy a tak

Túto sekciu som začal, aby som si vyskúšal nové knižnice a postupy (práca s dátumom, grafy, formuláre, čítanie dát z API, atď.). Taktiež som chcel vyskúšať spraviť kaľkulačky, ktoré som u nás nevidel (alebo sú iné ako chcem). Nie som ekonóm a môžem sa v interpretácií dát mýliť, ale pokúšam sa porovnávať moje výsledky s výsledkami inde (napr. Štatistického úradu).

Inflačná kalkulačka [sp0004ms]

Toto je prvá kalkulačka, ktorú som urobil. Používa na počítanie rozdiely medzi mesiacmi, čo môže byť nepresné, lebo každý index má presnosť len jedno desatinné miesto. Sám som bol zvedavý, nakoľko presný je takýto výpočet, tak som spravil nasledujúcu tabuľku ročnej inflácie podľa mesiacov:

Mesiac Inflácia ŠÚ Inflácia [sp0004ms] Inflácia [sp0006ms]
december 2018 1,90% 2,014% 1,98%
august 2022 14,00% 14,113% 14,067%
september 2022 14,20% 14,226% 14,17%
október 2022 14,90% 14,908% 14,892%
november 2022 15,40% 15,479% 15,348%
december 2022 15,40% 15,479% 15,376%
január 2023 15,20% 15,367% 15,169%
február 2023 15,40% 15,596% 15,404%
marec 2023 14,80% 15,027% 14,734%

Nová kalkulačka je presnejšia (alebo správna?). Pri dlhšom období (január 2013 až marec 2023) sú hodnoty pre starú kalkulačku 39,649% a pre novú kalkulačku 38,171%. To je rozdiel viac ako percento. Samozrejme to nie je moja chyba, ale chyba ŠÚ, lebo má zadávať indexy na viac desatinných miest (...cvrčky...).

Inflačná kalkulačka [sp0006ms]

Nevedel som nájsť dáta, ktoré by predstavovali spotrebný kôš v určitom čase. Preto som nevedel iným spôsobom vypočítať infláciu za určité obdobie. Náhodou som narazil na sp0006ms. Táto tabuľka (ak som ju správne pochopil) obsahuje indexy počítané voči jednému sprotrebnému košu. To mi umožňuje dostať výsledok len jednou kalkuláciou.